باشگاه نویسندگان با مدیریت سید میرزاحسین احسانی از سال 1394 به منظور بالابردن سطح فرهنگی و آگاهی مردم از خبرها و تحولات افغانستان و جهان و تحولات سیاسی، اجتماعیف، اقتصادی و فرهنگی آغاز به کار کرد.

این و بسایت علاوه بر نشر اخبار مهم مسایل و مقولات دینی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تجزیه و تحلیل کرده و در اختیار شما خواهد گذاشت.

همچنین مطالب علمی و فرهنگی و زندگی نامه چهارده معصوم و مشاهیر خراسان بزرگ و مؤثر جهت آگاهی شما به نشر می رساند.

این وبسایت به هیچ جناح سیاسی تعلق ندارد و کاملا مستقل است و با هزینه شخصی این جانب تأسیس شده است.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS