عمران خان صدر اعظم پاکستان، در مؤسسه صلح وابسته به وزارت خارجه امریکا گفته است که طالبان باید بتوانند در انتخابات آینده افغانستان شرکت کنند و او آماده است با رهبران این گروه دیدار کند.