دادستانی کل ساعاتی قبل حکم بازداشت رئیس سابق فدراسیون افغانستان را صادر کرد.

به گزارش باشگاه نویسندگان، دیروز فیفا کرم الدین کریم را به جرم تجاوز به 5 دختر فوتبالیست یک میلیون فرانک سوییس جریمه و همچنین در حکمی، او را برای همیشه از انجام فعالیت های فوتبالی و ورزشی محروم کرد.

 امروز هم در واکنش به همین خبر، دادستانی کل(استره محکمه) حکم بازداشت رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان را صادر کرد تا اوضاع برای کرم الدین کریم سخت تر شود.

هنوز خبری از بازداشت وی منتشر نشده است.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS