افغانستان کشوری است که اکثریت ساکنان آن را روستانشین‌ها تشکیل می‌دهد و اقتصاد آن هم بر کشاورزی و دام داری استوار است از این رو توسعه روستاها ضرورت دو چندان می یابد.

برای توسعه روستاها اول باید چالشها و موانعی را که در راه توسعه روستاها وجود دارد شناخته و بررسی نماییم تا با شناخت چالشها و رفع مشکلات موجود برای  توسعه روستاها برنامه ریزی صورت گیرد.

  1. دسترسی نداشتن به امکانات

کمبود امکانات رفاهی و بهداشتی مثل: مکانهای تفریحی ورزشی درمانگاه، آب آَشامیدنی صحی و تحصیلی چون: مکتب های معیاری و استاندارد معلمان با سواد و مسئولیت شناس از بزرگترین چالشهای روستا نشینان به شمار می رود و روستائیان هر روز با آنها دست و پنجه نرم می کنند

  1. کمبود کار و شغل

یکی دیگر از مشکلات روستائیان کمبود کار و شغل در روستاها است و روستائیان از کمبود شغل رنج می برند و این مسأله موجب فقر رزو افزون روستانشینان شده و باعث مهاجرت جوانان کارگر روستایی به کشورهای همسایه برای کار و گذران زندگی می‌شوند و خطرات جانی زیادی را متحمل می شوند و مبالغ هنگفتی را به قاچاقچیان انسان می پردازند تا آنها را به مقصد برسانند برخی اصلا به مقصد نمی رسند و آنهایی که به مقصد می رسند نیز پس از رسیدن به مقصد هم به دلیل نداشتن مدرک با مشکلات زیادی مواجه اند و غالبا دستگیر شده و به کشور بازگردانده می شوند.

  1. نداشتن جاده های مواصلاتی مناسب و اسفالت شده

یکی از مشکلات عمده روستائیان نبود جاده های مواصلاتی مناسب و اسفالت شده است به همین دلیل روستائیان با مشکلات زیادی مواجه اند. بویژه در فصل سرما و یخبندان و طولانی بودن زمستان در مناطق سرد سیر در تنگنا و محدودیت قرار می گیرند هم در تأمین مایحتاج ضروری و هم در رساندن بیماران به بیمارستانها با مشکل مواجه می شوند.

  1. عدم دسترسی به بازار برای فروش محصولات

دسترسی نداشتن به بازار برای فروش محصولات یکی دیگر از مشکلاتی است که گربیان است

محصولات روستا نشینان که محصولات کشاورزی و دام داری است به دلیل دسترسی نداشتن به بازار در دست شان می ماند و این مشکل در بخش دام بیشتر مشاهده می شود. تاجران، گوشت مورد نیاز شهرهارا از خارج تهیه و وارد می کنند به همین دلیل یکی از مهم ترین منبع درامد روستائیان که فروش دام است دچار آسیب می شود و باید تدابیری اندیشیده شود تا جلو واردات

گوشت قرمز از بیرون گرفته شود زیرا افغانستان می تواند علاوه بر تأمین نیاز گوشت داخل حتی به خارج از کشور هم صادر نماید.

  1. گسترش جمعیت روستاها و مهاجرت به شهرها

گسترش جمعیت در روستاها به دلیل زاد ولد زیاد و عدم کنترل جمعیتی رشد چشمگیری داشته و دارد و این مسأله روستائیان را با کمبود زمین و اشتغال مواجه کرده است و به دلیل جمعیت زیاد زمینهای کشاورزان کفاف زندگی پرعائله روستائیان را نمی کند به همین ترجیح می دهند روستاهارا ترک گفته و به شهرها روی آورند. مهاجرت روستائیان به شهرها موجب تراکم جمعیت درشهرها حاشینه نشینی و کمبود و گرانی مسکن در شهرها گردیده است.

  1. کمبود زمین و آب

علاوه بر مشکلات متذکره مشکل دیگری که روستائیان با آن دست و پنجه نرم می کنند کمبود آب و زمین در مناطق کوهستانی بویژه مناطق مرکزی و کمبود آب در مناطق کویری و دشتها است به عبارتی جایی که آب هست زمین نیست و جایی که زمین هست آب نیست! برای حل این مشکل می توان از دو راهکار استفاده کرد.

  1. توزیع زمین برای کشاورزان در مناطق خالی از سکنه و دشت های بلا استفاده. زمین های زیادی در مناطق غربی و جنوب غربی و شمال افغانستان با خاک ها خوب و حاصل خیز خالی از سکنه است که باید برای کشاورزان توزیع گردد. با توزیع این زمینها به کشاورزان آباد شدن این مناطق چند هدف همزمان تأمین می شود. هم این مناطق خالی از سکنه آباد می شود هم از هدر رفتن آبهای جلوگیری می‌گردد هم بخش کشاورزی رشد می‌کند هم کار و اشتغال ایجاد شده و به اقتصاد روستائیان کمک می کند هم کشور را به سوی خودکفایی محصولات کشاورزی سوق داده و از واردات کالاهای ضروری بی نیاز می کند و با انتقال بخشی از روستائیان ازمناطق پر جمعیت به این مناطق از تراکم جمعیت در روستاها کاسته شده و اهم از مهاجرت آنها به شهرها پیش گیری می گردد.
  2. مهار آبهای سرگردان و انتقال آنها به این مناطق. با این طرح آب های سرگردان و بلا استفاده که همچنان هدر می رود مهارگردیده و به این مناطق انتقال یابد. افغانستان با داشتن خاک مستعد و حاصل خیز و آب شیرین فراوان و استفاده بهینه از آن به قطب تولید میوه و محصولات کشاورزی در منطقه تبدیل شود.

متأسفانه پروژه های طرح همبستگی ملی که از سوی وزارت احیاء و انکشاف دهات اجرا گردید دستاورد چندانی نداشتند و گرهی از مشکلات روستائیان باز نکرد امیدوارم دولت افغانستان در برنامه میثاق شهروندی ضمن اجرای پروژه های کوچک و زود بازده باید طرح کلان برای یک هدف بزرگ و استراتیژیک پربازده را نیز در دستور کار خود قرار دهد و با برنامه ریزی مدون برای رفع مشکلات روستاها گامهای اساسی بردارد زیرا که بدون توسعه روستاها توسعه شهرها نیز نا موفق خواهد بود.

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS