افغانستان کشوری است که اقوام گوناگون با مذاهب مختلف و زبانهای متفاوت در آن زندگی می‌کند و این تنوع بعضا باعث اختلافات قومی و زبانی گردیده و منجر به بروز بحرانهای کلان سیاسی و اجتماعی در کشور می‌شود.

به همین دلیل است که کشور ما حد اقل در طول 250 سال اخیر از ثبات سیاسی لازم برخوردار نبوده و همیشه در بحران و نا امنی به سر برده است.

خراسان

وجود بحرانهای پیاپی و عدم ثبات سیاسی باعث فقر، عقب ماندگی و بی سوادی مردم و ساکنان با استعداد و زحمت کش این سرزمین گشته و با وجود سابقه تاریخی درخشان و پر افتخار به فقیر ترین و عقب مانده ترین کشور آسیایی تبدیل گردد. از این رو باید عوامل بحران زا در کشور را شناسایی نموده و در صدد رفع آن برآییم.

یکی از مهم ترین عوامل بحران و اختلاف و عدم شکل گیری وفاق و وحدت ملی در کشور مسأله هویت تحمیلی"افغان" بر همه اقوام و ملیت های ساکن در این کشور کثیر الملیت است. هویت تحمیلی باعث می‌شود که اقوام غیر پشتون مثل تاجیکها، هزاره‌ها، ازبک‌ها، ترکمنها، بلوچها و ... در مقابل آن واکنش منفی نشان داده و با آن احساس بیگانگی نموده و از پذیرش آن سر باز زند و از طرفی دیگر حاکمان و دولت مردان که غالبا از یک قوم خاص بوده بر تحمیل این هویت بر همه اقوام اصرار نماید. این اصرار و انکار موجب جدایی بین دولت و ملت گشته در نتیجه منجر به بروز بحران و تنازع قومی و لسانی در کشور می‌شود.

از این رو برای ایجاد همدلی و وفاق ملی و شکل گیری هویت ملی همه پذیر که همه اقوام را در بر بگیرد و همه ملیتها با رضایت کامل آن را بپذیرد باید در پی یافتن هویت فراگیر و همه پذیر باشیم. و این هویت فراگیر هویت "خراسانی" است که در انحصار هیچ قوم وقبیله‌ای نیست و همه ملیتهای ساکن در این سرزمین را در آغوش می‌گیرد. و همه‌ی اقوام با افتخار آن را می‌پذیرد و خود را در سرنوشت کشور شریک دانسته و مسئول می‌داند. و شکاف بین دولت و ملت و همچنین شکاف بین اقوام مختلف از بین می‌رود.

جایگزینی هویت خراسانی به جای هویت افغان مستلزم تغییر نام کشور به نام تاریخی و پر افتخار آن یعنی خراسان است که می‌شود بدون کدام کشمکش و منازعه با برگزاری یک رفراندوم مسالمت آمیز آن را در معرض رأی مردم این کشور گذاشت و با پذیرش رأی و نظر مردم نقطه پایانی بر منازعات طولانی و دوام دار گذاشت. وبا این گام شرافتمندانه ودور اندیشانه، راه همبستگی ملی ملت سازی وراه رشد مستقل دولت ملی "خراسان" را در آینده و برای همیشه روشن و هموار خواهد ساخت. و موجب همبستگی ملی و حفظ استقلال، تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور خواهد شد. و دیگر لازم نخواهد بود که نمایندگان پارلمان ماهها بر سر گنجاندن یا نگنجاندن فلان هویت در تذکره تابعیت به جر و بحث و منازعه بپردازند و وحدت ملی را خدشه دار نمایند.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS