سرزمینی را که امروز افغانستان می‌نامیم، قرن‌هاست جنگ‌های بی‌شماری را سپری نموده و زخم‌های زیادی بر پیکر نحیف خود به یادگار دارد و با وجود همه مشکلات داخلی و دخالت‌های نظامی و سیاسی خارجی، همچنان پابرجاست.

شیعیان افغانستان به دلیل تفاوت مذهبی و نژادی همیشه مورد تبعیض و محرومیت قرار داشته و از بسیاری از حقوق خود اولیه و بدیهی خود به عنوان یک شهروند محروم گردیده اند.

پروسه صلح افغانستان که از یک سال پیش در دوحه قطر آغاز گردیده بود پس از ماه‌ها مذاکرات بی‌فرجام در آستانه شکست قرار گرفته و در حالت تعطیل قرار دارد.

پس از یک سال رفت و آمد خلیل زاد به کابل و تلاش‌ها برای صلح در افغانستان با گذشت هر روز امیدها برای صلح کمرنگ‌تر گردیده و شیپور جنگ بلندتر نواخته شده و صدای پای طالبان به مراکز ولایات نزدیک تر شده و غرش توپ و تفنگ بیشتر، بلندتر و وحشتناکتر شنیده می‌شود.

سید روح الله موسوی خمینی در روز بيستم جمادى الثانى 1320 مطابق با 30 سنبله/شهريـور 1281 برابر با 24 سپتامپر 1902 در شهرستان خمين از توابع استان مركزى ايران در خانواده‌اى اهل علـم و دیانت چشم به جهان باز کرد