ماه ثور/اردیبهشت در افغانستان آبستن حوادث زیادی بوده است که هرکدام تأثیرات عمیقی را بر سرنوشت این سرزمین و مردمان ساکن آن گذاشته است.

ماه ثور/اردیبهشت در تاریخ پر فراز و نشیب افغانستان ماه غمباری است زیرا بحرانهای موجود کشور و جنگهای داخلی در این ماه کلید خورد و کودتای خونین کمونیستها نیز در همین ماه به وقوع پیوست

هرچند به صورت رسمی در تقویم سیاسی افغانستان 28 اسد/مرداد، را روز استقلال سیاسی افغانستان می‌داند و هر ساله در این روز جشن گرامیداشت سالروز استقلال افغانستان برگزار شده و از این روز تجلیل می شود.

کشور پاکستان از بدو تأسیس سیاست خصمانه را در قبال افغانستان اتخاذ کرده است و در طول حیات سیاسی این کشور توطئه‌های گوناگونی را علیه مردم افغانستان روی دست گرفته و اجرا کرده است.

در آستانه کنفرانس صلح افغانستان در شهر استانبول ترکیه جناح‌های مختلف طرحی را برای استقرار صلح در افغانستان و ساختار سیاسی آینده کشور ارئه کرده است.