باز هم دستان جنایت آلود از آستین دیو سیرتان تبهکار بیرون آمده و مسافرین بی گناه و مردم غیر نظامی را در دشت قره باغ غزنی به شهادت رساندند تا ثابت سازند که افغانستان جای مدنیت و زندگی مسالمت آمیز بر اساس برابری و حقوق برابر شهروندی نیست!

افغانستان کشوری است که اقوام گوناگون با مذاهب مختلف و زبانهای متفاوت در آن زندگی می‌کند و این تنوع بعضا باعث اختلافات قومی و زبانی گردیده و منجر به بروز بحرانهای کلان سیاسی و اجتماعی در کشور می‌شود.

حق تعیین سرنوشت، بهره مندی ازحقوق شهروندی یکسان، آزادی‌های مدنی، آزادی‌های مذهبی و آزادی بیان از حقوق مسلم انسان ها است و سازمان  ملل نیز آنهارا به رسمیت شناخته است.