ابتلا با عوامل سرطانی درانسان حتی ازمرحله نوزادی نیزممکن است و احتمالاً چندین دهه بعد باعث سرطان سینه و یا روده بزرگ خواهند شد. 

یک دانشمند آلمانی از سال ها به اینسو برای  کشف عوامل احتمالی سرطان های مذکور تلاش دارد.

براساس گمانه زنی های پروفیسور هرالد سور هاوزِن از شهر هایدلبرگ آلمان و دارنده جایزه نوبل طب، احتمال این می رود که عوامل محرک سرطان همچنان در استفاده انسانها از لبنیات و گوشت های قرمز به شمول گوشت گاو، گوساله، گوسفند و گوشت خوک نیز باشند، عواملی که براساس تحقیقات بیش از ده سال این پژوهشگر، چندین دهه بعد می توانند فعال گردیده و باعث سرطان های روده بزرگ و سینه شوند. علاوه براین، عوامل مذکور می توانند سبب بیماری التهابی " ام اس یا مولتیپلرسکلیروز" گردند.

این دانشمند آلمانی ضمن یک اجلاس مطبوعاتی "محرک های جدیدی" را معرفی کرده است که تهدید احتمالی برای بروز سرطان خوانده شده اند.

به گفته پروفیسور سور هاوزِن احتمال آن می رود که با محرک های تازه کشف شده، روده ها مبتلا گردیده و این محرک ها در سطح جدار روده باقی بمانند. اکنون در صورت ثبوت ارتباط مستقیم این عوامل با بیماری های مشخصی، می توان برای وقایه از این بیماری ها، واکسین هایی را تهیه کرد و یا در طرز خوراک و عادات  روزمره تجدید نظر نمود.

ویژه گیهای محلی و منطقه یی

این پژوهشگر آلمانی از شهر هایدلبرگ ابتلایان به سرطان های روده بزرگ و سینه را در سرتاسر جهان مورد تحقیق قرار داده و نیز اینکه  میان رقم مبتلایان جدید به سرطان های مذکور و استفاده آنان از محصولات شیر و گوشت چه ارتباطی می تواند موجود باشد.

در این تحقیقات دیده شده است که در مناطقی از جهان که استفاده از لبنیات و گوشت گاو خیلی بلند بوده است، همچنان بیماری های سرطان روده بزرگ و سینه نیز بیشتر بوده اند؛ یعنی در امریکای شمالی، ارجنتاین، اروپا وآسترالیا که استفاده از این محصولات نیز بیشتر می باشد، رقم مبتلایان به سرطان های مذکور نیز افزایش یافته است.

وضعیت ابتلا به سرطان های مذکور در هند بیشترازهمه  گمانه زنی های پژوهشگر مذکور را تثبیت می کند. زیرا در هندوستان رقم ابتلا به سرطان سینه و روده بزرگ خیلی پایین می باشد، آنهم احتمالاً به دلیل اینکه هندوها بنابر اعتقادات مذهبی در استفاده از گوشت و شیرگاو امتناع می ورزند. با آنهم در ایالاتی از این کشور که رقم گاوهای شیری برای تضمین شیر کودکان را افزایش داده و معمول ساخته اند، همچنان رقم ابتلایان جدید به سرطان سینه نیز بیشتر شده است.

همچنان کشورهای بولیویا و منگولیا نیز به دلیل پایین بودن رقم مبتلایان به سرطان سینه و روده بزرگ از جمله کشورهایی مورد توجه اند؛ زیرا در این دو کشور اکثر مردم از گوشت گاو استفاده می کنند، اما جنس گاوهای آنان تفاوت دارد.

در کشورهای جاپان و کوریا نیز که در گذشته رقم ابتلا به سرطان های مذکور خیلی پایین بود، اما حدود ۲۰ سال پس از جنگ جهانی دوم و در کوریای جنوبی ۲۰ سال بعد از جنگ کوریا رقم مبتلایان به این بیماری نیز افزایش یافته است و آنهم احتمالاً به دلیل واردات گوشت و محصولات گوشت از کشورهای دیگر.

ابتلا در مرحله نوزادی

سیستم ایمنی انسان ها پس از یکسالگی به مرحله تکامل می رسد، بناءً براساس گمانه زنی های پژوهشگران شهر هایدلبرگ، احتمال دارد که نوزادان قبل از رسیدن به تکامل سیستم ایمنی در نتیجه استفاده از شیر گاو به ویروس  این بیماری مبتلا گردند. ویروس عامل،  بافت های مشخصی از روده و سینه را نشانه گیری کرده و سبب واکنش های التهابی می شوند، التهاب هاییکه در جدار روده بزرگ احتمال رشد سرطان را تشدید می بخشند.

شیردادن توسط مادر به نوزاد در مدت زمان بیشتر از شش ماه می تواند کودکان را در برابر شمار زیادی از عوامل ویروسی محافظت نمایند. دلیل آن نیز موجودیت یک نوع شکر در شیر مادر است که می تواند مانع رشد ویروس های عامل امراض گردد.

چطور می توان خود را از این امراض محافظت کرد؟

مقدار بلند پروتئین محصولات شیر و گوشت دلیل حتمی ابتلا به سرطان روده بزرگ و سینه نمی باشد، با آنهم محققان شهر هایدلبرگ، پژوهش های خود را بر افراد مبتلا به سرطان های مذکور ادامه داده و بررسی می کنند که آیا تا چه اندازه ادامه حیات افراد مبتلا به سرطان روده مرتبط به مقدار این پروتئین ها می باشد. در صورتی که جواب مثبت باشد، داکتران مذکور برای افرادی با داشتن مقدار بلند پروتئین محصولات شیر و گوشت معاینات شناسایی قبل از وقت سرطان روده را توصیه می کنند.

به باور پژوهشگران شهر هایدلبرگ بزرگسالان نیازی به امتناع از محصولات شیری و گوشت ندارند، زیرا اگر مبتلا به ویروس های مرتبط به این بیماری شده باشند، این اتفاق در مرحله نوزادی صورت گرفته است؛ اما براساس نتیجه گیری این محققان نوزادان قطعاً نباید با شیر گاو تغذیه شوند.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS