رئیس جمهورغنی گفت که مشکل اساسی زن افغانستانی فقر است و تا مبارزه با فقر به یک هدف ملی تبدیل نشود، زنان افغان همچنان محروم خواهند ماند.


محمد اشرف غنی امروز (۱۹حوت) در مراسم گرامی داشت از روز جهانی زن گفت که زنان افغانستانی می توانند در تمام عرصه های اجتماعی سهم گرفته و این نویدی برای آینده کشور خواهد بود.
رئیس جمهور افزود حالا انتصاب یک زن در یک مقام بلند دولتی برای کسی، حرف تازه‌ای نیست و مشارکت زنان در بدنه‌ی حکومت در سال‌های گذشته گسترده بوده است.
رئیس جمهور با بیان این که مشکل اساسی زنان افغانستانی، فقر است و اکثریت قاطع زنان در افغانستان در فقر زندگی می‌کنند افزود زنان بیشترین قربانی را در زمان زایمان می‌دهد، زنان فقیر اند و زنان فقیر نیز بیشترین خشونت را تجربه می کنند.
او انتخاب خانم نورستانی در مقام رئیس کمسیون مستقل انتخابات از سوی مردان را گام مثبت در راستای تأمین حقوق زنان ارزیابی کرده و تأکید کرد حالا نوبت زنان است که مدیریت و رهبری شان را در عرصه‌های مختلف نشان دهند.
رئیس جمهور تصریح کرد که باید برای توانمند سازی اقتصادی زنان، شیوه سرمایه‌گذاری در بخش زنان را تغییر داد.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS