صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور غنی گفته است که موافقت‌نامه‌ای میان عبدالله عبدالله، رئیس اجرأیی پیشین و آقای غنی، امروز امضا شده است.

با امضای این موافقت‌نامه میان دو رقیب سیاسی، جنجال پس از اعلام نتیجه انتخابات اخیر افغانستان پس از نزدیک به پنج ماه پایان یافت.

کمسیون انتخابات افغانستان اواخر جدی محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. حدود سه هفته پس از اعلام نتیجه انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی رسما به عنوان رئیس‌جمهوری در "ارگ" سوگند ادا کرد.

آقای عبدالله که خود را برنده انتخابات می دانست آن را غیر قانونی خواند و از آن زمان تاکنون تنش سیاسی میان دوتیم حل نشده باقی مانده بود و حتی سفر وزیر خارجه آمریکا به افغانستان و کاهش کمک یک میلیارد دلاری به این کشور نیز نتوانست که بن بست سیاسی در این کشور را حل کند.

اکنون بعد از گذشت ماه‌ها چانه زنی سیاسی آقای غنی و عبدالله توافق نامه سیاسی را با حضور شماری از مقام‌های سیاسی در ارگ امضاء کردند.

صلاحیت‌های عبدالله عبدالله

براساس متن توافق که توسط مشاور ارشد آقای غنی و تلویزیون ملی افغانستان همرسانی شده است. صلاحیت عبدالله عبدالله که ریاست شورأی عالی مصالحه ملی را دارد، موارد ذیل است.

 آقای عبدالله براساس این توافق نامه رئیس شورأی عالی مصالحه است و صلاحیت دارد تا رهبری روند صلح را به عهده داشته باشد. جلسات شورأی عالی مصالحه را رهبری کند و در تعیین و تقرر مقامات و کارمندان اجرائیه و اداری مربوطه، به شمول وزارت دولت در امور صلح صلاحیت دارد.

صلاحیت شورأی عالی مصالحه ملی

در این توافق نامه درباره صلاحیت شورأی عالی مصالحه آمده که امور مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری می کند.

همچنین تصامیم و تصاویب شورأی عالی مصالحه براساس اکثریت آرا با در نظرداشت مصالح کشور اتخاذ می‌شود. در این موافقت نامه آمده که تصامیم و تصویبهای شورأی عالی مصالحه نهایی بوده و براساس مفاد قانون اساسی افغانستان لازم الاجرا است.

براساس مفاد موافقت نامه هیأت مذاکره کننده به راهنمایی کمیته رهبری شورأی عالی مصالحه ملی کار کرده و مطابق مصوبات و راهنمای آن عمل کرده و به رئیس شورأی عالی مصالحه گزراش می دهد.

در صورت لزوم رئیس جمهوری افغانستان صلاحیت دارد تا جلسات مشورتی شورأی عالی مصالحه ملی را دعوت کند.

مشارکت در حکومت

براساس مفاد این موافقت نامه ژنرال عبدالرشید دوستم، از متحدان آقای عبدالله در انتخابات در فرمان رئیس جمهور به رتبه مارشالی ارتقاء داده شده و در عین زمان عضو شورأی عالی دولت و شورأی امنیت را خواهد داشت.

معرفی ۵۰ درصد از اعضای کابینه نیز توسط تیم ثبات و همگرأیی به رهبری عبدالله عبدالله است که شامل وزارت خانه های کلیدی است.

والیان نیز براساس یک قاعده مورد توافق دوجانب معرفی خواهند شد. تغییر، تبدیل و عزل اشخاص با دلایل موجه صورت خواهد گرفت و در صورت عزل، تغییر و یا هم تبدیل، معرفی نامزد جدید برأی پست مورد نظر مشوره با مرجع معرفی کننده صورت می‌گیرد.

بودجه مصرفی

براساس این موافقت نامه شورأی عالی مصالحه ملی (دبیرخانه) واحد بودجوی مستقل خواهد داشت که این بودجه از طرف دولت تامین می شود. علاوه بر آن شورأی عالی می تواند از مراجع بین‌المللی نیز کمک بودجه‌ای دریافت کند. اجرا و مصارف بودجه در صلاحیت کامل رئیس شورأی عالی مصالحه ملی بوده و از بررسی مستثنی نیست.

تشکیلات شورأی عالی مصالحه

براساس این توافق نامه شورأی عالی مصالحه متشکل از رهبران سیاسی، شخصیت‌های ملی، نماینده‌های از شورأی ملی، نمایندگان اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی، جامعه مدنی، زنان و جوانان است.

شورا دارأی دو بخش مجمع عمومی و کمیته رهبری است که کمیته رهبری شورا متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی است.

بر علاوه سایر اعضای کمیته رهبری در جلسات رهبری نماینده با صلاحیت رئیس جمهور به عنوان عضو اشتراک می‌کند. این شورا دارأی تشکیلات اجرأیی خواهد بود که شامل هیأت مذاکره کننده، وزارت دولت در امور صلح( به عنوان دبیرخانه) نیز شامل شورأی عالی مصالحه است.

براساس مفاد این موافقت نامه در صورت نیاز تشکیلات شورأی عالی مصالحه در مشورت با رئیس جمهور زیاد خواهد شد.

تقدیر از رهبران

در این موافقت نامه آمده که از رهبرانی مانند برهان الدین ربانی، سید احمد گیلانی و محمد کریم خلیلی تقدیر شود

ایجاد اصلاحات

براساس این موافقت نامه زمینه برأی برگزاری انتخابات شورأی ولایتی و شورأی ولسوالی به منظور تکمیل ارگان لویه جرگه در زودترین زمان ممکن انجام خواهد. انتخابات شاروالی ها (شهرداری‌ها) برگزار و هیاتی برأی طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییر ساختار حکومت بعد از برگزاری شوراهای ولسوالی تعیین خواهدشد.

همچنین اصلاحات انتخاباتی شامل اصلاحات حقوقی، فنی و کادری به شمول استفاده از فناوری بیومتریک در اسرع وقت روی دست گرفته شده و در شیوه انتخابات نیز باید تغییر بیاید. اکنون نظام انتخابات افغانستان رأی واحد غیر قابل انتقال است.

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS