داکتر ایاز نیازی روحانی خوش فکر، معتدل و صاحب نام افغانستان در یک حمله بزدلانه انتحاری شامگاه امروز در مسجد وزیر اکبر خان جام شهادت نوشید.

صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور غنی گفته است که موافقت‌نامه‌ای میان عبدالله عبدالله، رئیس اجرأیی پیشین و آقای غنی، امروز امضا شده است.